Avís legal

En compliment amb del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es declara horitzo.org com un lloc web gestionat pel Club Esportiu Horitzó 1994, amb NIF número G-60554425 (a partir d’ara, “el prestador”) i amb domicili al carrer Lluís Ribas, número 27-29, escala A, 1er.-4a, 08191 – Rubí (Barcelona).

 

Responsabilitat.

Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari o usuària, de forma que es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que es reflecteixen aquí, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador resta eximit de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i de la manca de disponibilitat (caigudes) del lloc que, a més, haurà d’efectuar aturades periòdiques pel seu manteniment tècnic. A més, el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web sense que existeixi cap obligació d’avisar-ho prèviament o de posar en coneixement dels usuaris aquests canvis, considerant-se suficient la publicació en el lloc web per part del prestador.

 

Protecció de dades personals.

Aquí es pot consultar la nostra política de protecció de dades.

 

Utilització de cookies.

La nostra política de cookies és accessible aquí.

 

Propietat intel.lectual i ús dels continguts.

El lloc web horitzo.org, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament així com els dissenys, logotips, text i/o gràfiques, son propietat del prestador o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Club Esportiu Horitzó 1994 atorga al usuari o usuària una llicència Creativa Commons “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International”, els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfiques aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos els responsables de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir respecte d’aquest tema. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte dels possibles incompliments dels drets de la propietat intel.lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, hi ha disponible el formulari de contacte que es manté en el lloc web.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per la resolució de tots els litigis o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que en ell s’hi realitzin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts.

 

Dades registrals.

El Club Esportiu Horitzó 1994 és una entitat sense ànim de lucre, en forma de club esportiu, registrada al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 08185.